Co to?

​Słownik pojęć technicznych:

Artysta malarz dekorator- artysta specjalizujący się w dekoracjach wnętrz różnymi stylami malarskimi. Tworzenie dzieł malarskich na ścianach bądź innych przedmiotach, wymaga odpowiedniego warsztatu. Tylko doświadczeni dekoratorzy mogą swobodnie poruszać się w zagadnieniach projektowania i malarskiego dekorowania wnętrz, przestrzegając kanonów i zasad wystroju.

Warsztat malarski- zbiór doświadczeń artysty wraz z jego portfolio malarskim i praktyką w branży artysty- malarza.

Pracownia- miejsce pracy artysty, zawierające wszystkie potrzebne przyrządy i materiały do wykonywania profesji artysty.

Projekt- wstępnie przygotowany wizualny zarys pracy albo szkic. Przedstawienie koncepcji produktu końcowego akwarelą bądź farbą plakatową.

Style, nurty i epoki- Rodzaje technik malarskich artysty użytych do wykonania danego dzieła, wraz z odniesieniem do jego ekspresji. Każda z epok w historii miała silnie wyodrębniający się styl malarski i architektoniczny, szczególnie charakteryzujący go i odróżniający od pozostałych. Wśród najbardziej znanych epok są antyk, klasyk, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm (nawiązujący do klasyku), romantyzm, realizm, prerafaelici (nawiązujący do perfekcji malarstwa Rafaello Sanzio), Impresjonizm, Ekspresjonizm, Kubizm-abstrakcja, surrealizm, w xx wieku powstało wiele nurtów „bezpośrednich” takich jak pop-art, op-art, hiperrealizm( pochodny trompe l’oeil)i postmodernizm oraz wiele mniejszych nurtów mniej znanych.Należy dodać że malarstwo końca XX wieku podejmowało liczne próby powrotu do swoich korzeni – do malarskiego gestu oraz figuratywności.

Technika malarska- sposób w jaki malarz artysta wykorzystuje materiał i narzędzia do stworzenia swojej wizji i artystycznej ekspresji. Technikę malarską każdy malarz wyrabia sobie w ciągu wielu lat praktyki. Technika malarska jest projekcją naszego doświadczenia w branży.

Fresk- technika malarstwa ściennego, polegająca na pokrywaniu mokrego tynku pigmentami odpornymi na alkaiczne działanie wapna. Koncepcja i wizja artysty musi być ostateczna, gdyż po wyschnięciu tynku, poprawki są niemożliwe.

Trompe l’oeil- „Oszukanie oka” z francuskiego polega na stworzeniu iluzji przestrzennej, operując malarskimi efektami perspektywy i stwarzaniu jak największej ilości detali skopiowanych z rzeczywistości. Style dekoracji antycznej- przestrzennej, realizmu, prerafaelici są głęboko zakorzenione w inspiracji artysty trompe l’oeil.

Polichromia- ozdoba malarska ścian i sufitów, stosowana do dekoracji wewnątrz i na zewnętrz. Polichromie to sposób dekoracji, technika zaś może być ta fresku ale i ta asecco.

Asecco- znaczy „ na sucho”. Technika polegająca na malowaniu na suchej powierzchni jak ściany, sufity itp. Dzis często ze względu na miejsce ich wykonywania zwana tez potocznie z ang.„murale”.

Ornament- ​z łaciny znaczy ozdabiać. Motyw dekoracyjny stosowany w architekturze oraz w malarstwie dekoracyjny. Może występowć w określonych miejscach, przestrzeniach, przedmiotach wypełniając go kompozycjami dekoracyjnymi. Ornament to skład form nie końiecznie rzeczywistych, mogących być abstrakcją . Ornamenty dzielimy na geometryczne, kaligraficzne, abstrakcyjne, organiczne.

Arabeski- Ornament organiczny a ściśle mówiąc roślinny trzymający się kanonów symetri i odpowiedniej proporcji.

Pigment- ​Podstawowa część składowa farb. W postaci proszku poprzednio zmielonego z skał, ziem i innych subtancji stałych. Zazwyczaj są to minerały o różnych barwach dających możliwości wykorzystania ich w ekspresjach malarskich. Pigmenty stosuje się wraz z wypełniaczami, rozpuszczalnikami i utrwalaczami.

Farby- ​Substancje płynne o różnych kolorach i sposobie rozpuszczania. Stosowane do dekorowania i zabezpieczania powierzchni stałych za pomocą narzędzi malarskich.

Blejtram-​ inaczej krosno malarskie. To prostokątnie złączone listewki, na które naciąga się płótno malarskie

Płótno- nazwa tkaniny o szerokim zastosowaniu, między innymi w malarstwie, gdzie wyróżnia się płótna bawełniane, lniane, konopne itp.

Krosno malarskie-​ blejtram j.w.

Laserunek- przeżroczysta bardziej lub mniej warstwa farby, rozżedzonej w odpowiednim rozpuszczalniku, zmieniająca/ regulująca ton i barwę dzieła. 

Media malarskie- Składniki i substancje potrzebnae do rozrzedzania/mieszania farb, lakierów i innych substancji dekoracyjnych. Wśród najważniejszych to rozpuszczalniki takie jak terpentyna, olej lniany, sekatywa. Ułatwiają używanie farb malarskich w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

Werniks- ​Lakier o przeźroczystym aspekcjie, mającym na celu zabezpieczenie powierzchni obrazu. Stosowany również w retuszerstwie, jako mediu malarskie, w laserunkach. Ze względu na skład rozróżnia się różne rodzaje werniksów, najpopularniajszy i bardzo trwały to werniks damarowy.

Paleta-​ przyrząd płaskiej powierzchni, zwykle drewniana. Służy do rozmieszania, mieszania i rozcieńczania farb i medium malaskich.